Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

20:03
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamakemewannadie makemewannadie
20:03
20:02
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
20:02
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
20:01
5401 9d90 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamakemewannadie makemewannadie
20:00
1100 ca68 390
Zadura
20:00

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
20:00
6449 020c 390
19:59
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaaynis aynis
19:59
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaaynis aynis
19:58
5699 058d 390
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
19:58
5275 75b1 390
Reposted fromkyte kyte viaaynis aynis

May 18 2017

23:12
5050 7f29 390
Reposted fromkimik kimik viaolalaa olalaa
23:12
23:12
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakomplikacja komplikacja
23:11
0397 8d18 390
Reposted fromsarazation sarazation viaemciu emciu
23:10
23:09
4942 a1d9 390
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa
23:09
6238 2841 390
Reposted fromOpaaal Opaaal viasarkastyczna sarkastyczna
23:08
6449 020c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl