Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

07:50
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
07:50
7013 40ef 390
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
07:50
8480 fadb 390
07:50
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrystol brystol
07:50
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrystol brystol
07:43
1288 810d 390
Reposted fromweheartit weheartit
07:43
Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami
07:42
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
07:42
07:36
07:35
0833 425c 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viabrystol brystol
07:35

Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.

— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viabrystol brystol

November 18 2017

23:45
23:45
4839 5a18 390

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner vialeksandra leksandra
23:43
Ja, proszę pana, nie jestem zły człowiek, chociaż nie brak by mi było powodów, aby nim być.
— Camilo José Cela
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianefretete23 nefretete23
23:42
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad vianefretete23 nefretete23
23:41
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vianefretete23 nefretete23
23:41
0515 2bce 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

November 17 2017

22:40
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
22:39
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl