Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

07:44

"Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. A przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz nieczułość".

Elie Wiesel

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
07:44
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola

January 30 2018

07:42
07:42
07:41
0261 d3e0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
07:41
9466 940a 390
07:41
1657 77bc 390
Reposted fromzoopa zoopa viagdziejestola gdziejestola
07:41
0669 efe5 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
07:41
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
07:41
07:40
Najbardziej kochani czujemy się, gdy wiemy, że jesteśmy dla partnera źródłem radości. Cóż znaczą beznamiętne pochwały naszych “zalet”, powierzchowne i ogólne komplementy, bez jakiegokolwiek ładunku emocjonalnego? Natomiast promienny uśmiech na twarzy partnera, kiedy wchodzimy do pokoju, spojrzenie z podziwem na coś, co robimy, wyraz seksualnego pożądania czy podniecenia, zainteresowanie się tym, co myślimy i czujemy, radość z kontaktu z nami lub z samego patrzenia na nas - to środki, dzięki którym tworzy się i staje realne nasze doświadczenie widzialności i bycia kochanym. Tymi samymi środkami dajemy naszemu partnerowi podobne doświadczenie.
— Nathaniel Branden, “Psychologia romantycznej miłości”
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
07:40
07:33
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
07:33
07:32
6148 7e05 390
Reposted fromumorusana umorusana viagdziejestola gdziejestola
07:32
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
07:31
8500 84c3 390
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
07:31
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola
07:30
Reposted fromFlau Flau viapandorcia pandorcia
07:30
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl