Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

21:10
21:08
9449 26dc 390
Reposted frombitner bitner viascorpix scorpix
21:08
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
20:59

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
20:53
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viascorpix scorpix
20:52
6118 cd26 390
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
20:52
3388 ef7b 390
Reposted fromSanthe Santhe viascorpix scorpix
20:47
6087 f257
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
20:46
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
20:46
3598 0d52 390
Reposted fromonomatopeja onomatopeja viagdziejestola gdziejestola
20:45
20:41
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viascorpix scorpix
20:41
6688 3752 390
Reposted fromhare hare viascorpix scorpix
20:41
6206 2dc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
20:41
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
20:40

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaaynis aynis
20:40
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
20:40
6110 22eb 390
Reposted fromSanthe Santhe viaaynis aynis

May 29 2018

20:31
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viagdziejestola gdziejestola
20:31
burczy mi w serduszku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl