Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

19:41
9106 1915 390
19:41
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda.
— Marek Hłasko
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
19:38

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
19:36
19:35
9654 19b9 390
Reposted fromdrina drina viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
19:34
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
19:32
5945 7842 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis
19:25
2221 1b07 390
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viascorpix scorpix
19:24
5873 36d8 390
Reposted fromclerii clerii viadrunkwhipster drunkwhipster
19:22
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
19:22
4299 9752 390
19:22
white diamonds, by miles aldridge for vogue italia may 1997
Reposted frompredictableannie predictableannie viaaynis aynis

February 17 2017

22:22
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viajustjustjust justjustjust
22:21
9766 528a 390
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
22:21
2609 d714 390
Reposted fromsouxie souxie
22:20
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frommslexi mslexi viasouxie souxie
22:20
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viasouxie souxie
22:16
9784 3ed4 390
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
22:15
4882 ac74 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaaynis aynis
22:14
Reposted fromjasminum jasminum viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl