Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

13:26
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
13:26
9169 af8b 390
Reposted frompheebs pheebs viascorpix scorpix
12:50
12:50
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viajustjustjust justjustjust
12:06
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
— Gabriela Gargaś – W plątaninie uczuć
11:53
No­cy, które przes­pa­liśmy, jak­by nig­dy nie było; po­zos­tają nam w pa­mięci tyl­ko te, w które cier­pieliśmy, nie mog­liśmy zmrużyć oka. Stąd su­ma naszych no­cy jest sumą naszych bezsenności.
— Cioran
Reposted fromlouse louse viadrunkwhipster drunkwhipster
11:09
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viadrunkwhipster drunkwhipster
11:09
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viadrunkwhipster drunkwhipster
11:07
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viadrunkwhipster drunkwhipster
11:06


-Co sprawia, że sie uśmiechasz?

-Mięśnie twarzy.

— o ironio !
Reposted fromrawwwr rawwwr viadrunkwhipster drunkwhipster
11:05
11:05
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
11:04
2806 be36 390
Reposted fromerial erial viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
11:04
3916 1f78 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
10:59
1607 71d7 390
Reposted fromanananana anananana viabrystol brystol
10:59
4109 3d9b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrystol brystol
10:30
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viabrystol brystol

April 02 2017

07:23
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
07:22
07:22
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viajustjustjust justjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl