Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

14:49
14:49
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaaynis aynis
14:46
0734 6613 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaaynis aynis
14:45
0759 8d47 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
14:44
4650 f44b 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaaynis aynis
14:33
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
14:31
Lupos by Paula Golemo
Reposted fromcorvax corvax viascorpix scorpix
14:31
7257 d88b 390
Reposted fromministerium ministerium viascorpix scorpix
14:31
8113 6c82 390
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
14:30
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viascorpix scorpix
14:30
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viascorpix scorpix
14:29
3160 d9c9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
14:29
Reposted fromciarka ciarka viascorpix scorpix
14:28
14:28
1419 c0f9 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
14:27
1695 8497 390
Reposted fromfascinating fascinating viascorpix scorpix
14:27
7439 9ea4 390
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viascorpix scorpix
14:26
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaaynis aynis
14:25
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaaynis aynis
14:25
7812 f21a 390
Reposted fromznikajac znikajac viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl