Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

19:35

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viagdziejestola gdziejestola
19:34
Człowiek czasami jak kauczuk. Trzeba naprawdę mocno pieprznąć o ziemie, żeby wysoko zalecieć...
19:34
9731 05ac 390
Moon, Venus, Jupiter.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
19:33
7374 33ae 390
Reposted fromnfading nfading viaaynis aynis
19:31
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
19:31
3019 fbde 390
19:31
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
19:30

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
19:29
6902 4ce2 390
Reposted fromfosgen fosgen viagdziejestola gdziejestola
19:28
2326 852f 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viagdziejestola gdziejestola
19:28
"- A ty? Czy twoi rodzice się kochali? - Nie - odrzekł, nic nie tłumacząc. - Ale mam nadzieję, że rodzice moich dzieci będą."
— Laini Taylor – "Córka dymu i kości"
19:27
8209 0d8d 390
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
19:26
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viagdziejestola gdziejestola
19:25
  • Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać.
— Tyrion Lannister
Reposted frompeuce peuce viagdziejestola gdziejestola
19:25
Telefonu w ogóle nie darzył zbytną sympatią i nieraz już zastanawiał się, czyby go się nie pozbyć.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
19:24
19:24
3910 76af 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaboskapersi boskapersi
19:24
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
19:23
19:23
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl