Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

20:52

July 03 2017

22:19
6296 7a0a 390
Reposted fromdhamma dhamma viagdziejestola gdziejestola
22:19
22:19
22:19
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viagdziejestola gdziejestola
22:19
22:19
22:18
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
22:17
22:17
3411 e89a 390
22:16
22:16
22:15
4473 8eb5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakartoNik kartoNik
22:08
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viagdziejestola gdziejestola
22:08
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
22:08
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
22:07
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viagdziejestola gdziejestola
22:06
4100 3cab 390

the60sbazaar:

Jayne Mansfield by Peter Basch

Reposted fromLittleJack LittleJack
22:06
22:02
4095 29d8 390

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl