Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

21:32
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
21:32
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagdziejestola gdziejestola
21:32
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
21:32
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
21:32
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
21:31
W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej
Patrzą tylko gdzie by się schować
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

July 25 2017

09:33
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viaaynis aynis
09:33
Jak się rozstawaliśmy natychmiast brakowało tchu. Rozumiesz, jak jego nie było przy mnie (...) był gdzieś daleko, to mnie wszystko bolało. Dusiłam się i wszystko mnie bolało. Po tym duszeniu, kiedyś na początku (...) poznałam, że go kocham.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
09:33
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
09:33
5047 dcb0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakartoNik kartoNik
09:28
8750 5e4b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrystol brystol
09:28
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viabrystol brystol
09:28
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabrystol brystol
09:27
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viabrystol brystol

July 17 2017

20:14
20:14
3760 705c 390
20:11
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
20:11
4010 e567 390
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
20:10
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 14 2017

22:07
4477 6fd2 390

albrechtetgiselle:

Reblog again? After all this time?

Always.

Reposted fromusagii usagii viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl