Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

07:34
7799 731f 390
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
07:33
9153 3df1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagdziejestola gdziejestola
07:33
8106 a510 390
Reposted fromlaters laters viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
07:32
Dzis doznałem szczytu tęsknoty, zaparzyłem dwie herbaty gdy bylem rano sam w pustym mieszkaniu, czekalem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok
— Piotr Tokarz
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
07:32
0377 26f4 390
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
07:32
0361 789d 390
że go uratuję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaynis aynis
07:22
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viapandorcia pandorcia
07:22
Każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted frommessinhead messinhead viapandorcia pandorcia
07:22

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 

— Jakub Żulczyk
07:21
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
07:21
9838 15aa 390
Reposted from777727772 777727772 viapandorcia pandorcia
07:21
9836 1cf3 390
Reposted from777727772 777727772 viapandorcia pandorcia
07:32
Dzis doznałem szczytu tęsknoty, zaparzyłem dwie herbaty gdy bylem rano sam w pustym mieszkaniu, czekalem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok
— Piotr Tokarz
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
07:32
0377 26f4 390
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
07:32
0361 789d 390
że go uratuję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaynis aynis
07:22
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viapandorcia pandorcia
07:22
Każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted frommessinhead messinhead viapandorcia pandorcia
07:22

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 

— Jakub Żulczyk
07:21
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
07:21
9838 15aa 390
Reposted from777727772 777727772 viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl