Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2018

12:27
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
12:26
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viaaynis aynis

September 14 2018

21:51
21:51
Reposted frompomruki pomruki viascorpix scorpix
21:50
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
21:46
1735 05d1 390
Reposted fromursa-major ursa-major viascorpix scorpix
21:45
8483 fb11 390
21:45
7142 43a1 390
Reposted fromrudaaa rudaaa viapsychedelix psychedelix
21:44
4014 41ba 390
Reposted from1985 1985 viaaynis aynis
21:43
Reposted frombluuu bluuu viaaynis aynis
21:43
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis

September 12 2018

09:00
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
09:00
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

August 19 2018

20:02
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
20:01
Reposted frommr-absentia mr-absentia viascorpix scorpix
19:54
7348 3bfe
Reposted fromcasas casas viaaynis aynis
19:51
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
19:27
6804 b90e 390
Reposted frombjureczko bjureczko viascorpix scorpix
19:27
6639 e97d 390
Reposted frombjureczko bjureczko viascorpix scorpix
19:26
0243 1fd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl