Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

14:13
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
14:13
6850 a88e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
14:13
8778 a727 390
Reposted fromrisky risky viascorpix scorpix
14:12
7697 c8ad 390
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
14:12
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
14:12
6417 e77d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viascorpix scorpix
14:11
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
14:11
7324 f44f 390
Reposted fromcosmostar cosmostar viascorpix scorpix
14:11
6170 48a5 390
Reposted fromcarol91 carol91 viascorpix scorpix
14:10
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viascorpix scorpix

October 25 2018

09:42
6935 41d8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
09:42
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
09:42
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
09:42
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
09:38
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne vianefretete23 nefretete23
09:36
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
09:36
09:35
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
09:35
09:34
7946 7b35 390
Reposted fromrubinek rubinek viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl