Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

19:49
7717 29b0 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
19:48
2900 83d9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
19:47
19:45
9096 1dc6 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
19:45
3375 6663 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
19:43
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
19:43
19:40
Reposted fromshakeme shakeme viafremde fremde
19:38
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viafremde fremde
19:38

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viafremde fremde
19:31
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafremde fremde
19:30
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafremde fremde
19:29
6949 98a0 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viascorpix scorpix
19:28
19:27
3349 ef22 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
19:26
Reposted fromshakeme shakeme viafremde fremde
19:25
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viafremde fremde
19:23
19:21
5731 281f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafremde fremde
19:12
1477 51e4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl